Dom Aktualności

Normy dotyczące urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej

firma Aktualności
Normy dotyczące urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej
najnowsze wiadomości o firmie Normy dotyczące urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej

IEC/EN 61643-11:2011


Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami niskiego napięcia – Część 11: Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami podłączone do systemów zasilania niskiego napięcia – Wymagania i metody badań

 

IEC 61643-11:2011 ma zastosowanie do urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych lub innych przejściowych przepięć.Urządzenia te są pakowane w sposób umożliwiający podłączenie do obwodów zasilania 50/60 Hz i urządzeń o wartości znamionowej do 1 000 V rms Charakterystyki wydajności, standardowe metody testowania i wartości znamionowe zostały ustalone.Urządzenia te zawierają co najmniej jeden element nieliniowy i są przeznaczone do ograniczania przepięć i kierowania prądów przepięciowych.To pierwsze wydanie IEC 61643-11 anuluje i zastępuje drugie wydanie IEC 61643-1 opublikowane w 2005 roku. Główne zmiany w stosunku do drugiego wydania IEC 61643-1 to całkowita restrukturyzacja i udoskonalenie procedur testowych i sekwencji testowych .

 

IEC 61643-21:2000/AMD2:2012


Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami niskiego napięcia - Część 21: Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami podłączone do sieci telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych - Wymagania eksploatacyjne i metody testowania


IEC 61643-12:2020


Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - Część 12: Ograniczniki przepięć podłączone do systemów zasilania niskiego napięcia - Zasady doboru i zastosowania


IEC 61643-12:2020 opisuje zasady wyboru, działania, lokalizacji i koordynacji urządzeń SPD, które mają być podłączone do obwodów mocy prądu przemiennego 50/60 Hz oraz urządzeń o napięciu znamionowym do 1000 V RMS.Urządzenia te zawierają co najmniej jeden element nieliniowy i są przeznaczone do ograniczania przepięć i przekierowywania prądów przepięciowych.
UWAGA 1 Dodatkowe wymagania dla zastosowań specjalnych mają również zastosowanie, jeśli jest to wymagane.
UWAGA 2 IEC 60364 i IEC 62305-4 mają również zastosowanie.
UWAGA 3 Ten standard dotyczy tylko SPD, a nie elementów ochrony przeciwprzepięciowej

 

IEC 61643-22:2015


Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - Część 22: Ograniczniki przepięć podłączone do sieci telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych - Zasady doboru i stosowania


IEC 61643-22:2015 opisuje zasady wyboru, działania, lokalizacji i koordynacji urządzeń SPD podłączonych do sieci telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych o nominalnych napięciach systemu do 1000 V rmsac i 1500 V DC Norma ta dotyczy również urządzeń SPD, które zawierają ochronę linie sygnalizacyjne i linie energetyczne w tej samej obudowie (tzw. wielousługowe SPD).To drugie wydanie anuluje i zastępuje pierwsze wydanie opublikowane w 2004 roku. Niniejsze wydanie stanowi korektę techniczną.Ta edycja zawiera następujące istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniej edycji:
- Aktualizacja wykorzystania wielousługowych SPD (art. 8);
- Porównanie klasyfikacji SPD IEC 61643-11 i IEC 61643-21 (7.3.3);
- Rozważenie nowych systemów transmisji jako PoE (Załącznik F);
- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej SPD (załącznik G);
- Cykle konserwacji SPD (załącznik I).Słowa kluczowe: SPD, ograniczniki przepięć

 

IEC 61643-31:2018


Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD do instalacji fotowoltaicznych


https://343lzp26ts7kiqip8biqf71a-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/BS-EN-61643-31-2019-Niskonapięciowe-ochronne-urządzenia-Część-31-Wymagania-i-test- metody-dla-SPD-u-instalacji-fotowoltaicznych.pdf

 

IEC 61643-31:2018 ma zastosowanie do urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD), przeznaczonych do ochrony przed przepięciami przed pośrednimi i bezpośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych lub innych przejściowych przepięć.Urządzenia te są przeznaczone do podłączenia po stronie DC instalacji fotowoltaicznych o napięciu do 1500 V DC.Urządzenia te zawierają co najmniej jeden element nieliniowy i są przeznaczone do ograniczania przepięć i przekierowywania prądów przepięciowych.Ustalono charakterystykę działania, wymagania bezpieczeństwa, standardowe metody testowania i oceny.SPD zgodne z tą normą są przeznaczone wyłącznie do instalowania po stronie DC generatorów fotowoltaicznych i po stronie DC falowników.SPD dla systemów PV z magazynowaniem energii (np. baterie, baterie kondensatorów) nie są objęte gwarancją.Urządzenia SPD z oddzielnymi zaciskami wejściowymi i wyjściowymi, które zawierają określoną impedancję szeregową między tymi zaciskami (tak zwane dwuportowe urządzenia SPD zgodnie z normą IEC 61643-11:2011), nie są objęte gwarancją.Urządzenia SPD zgodne z tym standardem są przeznaczone do trwałego połączenia, gdy podłączanie i odłączanie stałych urządzeń SPD można wykonać tylko za pomocą narzędzia.Norma ta nie dotyczy przenośnych SPD.


IEC 61643-32:2017


Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - Część 32: Ograniczniki przepięć podłączone do strony prądu stałego instalacji fotowoltaicznych - Zasady doboru i zastosowania


IEC 61643-32:2017 opisuje zasady doboru, instalacji i koordynacji urządzeń SPD przeznaczonych do stosowania w systemach fotowoltaicznych (PV) do 1500 V DC oraz po stronie AC systemu PV o wartości znamionowej do 1000 V rms 50/ 60 Hz.Instalacja fotowoltaiczna rozciąga się od generatora fotowoltaicznego lub zestawu połączonych ze sobą modułów fotowoltaicznych, obejmując powiązane okablowanie i urządzenia ochronne oraz falownik, aż do punktu połączenia w tablicy rozdzielczej lub punktu zasilania.Ta część normy IEC 61643 dotyczy SPD używanych w różnych lokalizacjach i różnych rodzajach systemów fotowoltaicznych: systemy fotowoltaiczne zlokalizowane na szczycie budynku.Systemy fotowoltaiczne zlokalizowane na ziemi jak elektrownie w polu swobodnym charakteryzujące się wielokrotnym uziemieniem i systemem uziemienia siatkowego.Termin instalacja fotowoltaiczna jest używany w odniesieniu do obu rodzajów systemów fotowoltaicznych.Termin elektrownia fotowoltaiczna jest używany tylko w odniesieniu do wielouziemionych systemów zasilania w polu swobodnym zlokalizowanych na ziemi.W przypadku instalacji fotowoltaicznych, w tym akumulatorów, mogą być konieczne dodatkowe wymagania.

 

IEC 62561-1:2017 RLV


Wersja Redline


Elementy systemu ochrony odgromowej (LPSC) - Część 1: Wymagania dotyczące elementów przyłączeniowych


IEC 62561-1:2017 RLV zawiera zarówno oficjalną międzynarodową normę IEC, jak i jej wersję Redline.Wersja Redline nie jest oficjalnym dokumentem, jest dostępna tylko w języku angielskim i zapewnia szybki i łatwy sposób porównania wszystkich zmian między oficjalną normą IEC a jej poprzednią edycją.

 

IEC 62561-1:2017 określa wymagania i testy dla metalowych elementów złącznych, które stanowią część systemu ochrony odgromowej (LPS).Zazwyczaj mogą to być złącza, zaciski, elementy łączące i mostkujące, elementy dylatacyjne i złącza testowe.
Na potrzeby tego dokumentu za elementy połączenia uważa się następujące typy połączeń: egzotermiczne, lutowane, spawane, zaciskane, zaciskane, skręcane, skręcane lub skręcane.Niniejszy dokument nie obejmuje badań elementów w atmosferze wybuchowej.
To drugie wydanie anuluje i zastępuje pierwsze wydanie, opublikowane w 2012 roku. Niniejsze wydanie stanowi korektę techniczną.
Ta edycja zawiera następujące istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniej edycji:
a.klasyfikacja elementów połączenia w połączeniu stałym i niestałym;
b.wymagania i odpowiednie testy dla stałych elementów połączenia, takie jak egzotermiczne, lutowanie, spawanie, zaciskanie, łączenie;
C.schemat blokowy testów elementów przyłączeniowych.

 

Pub Czas : 2021-08-06 14:50:38 >> lista aktualności
Szczegóły kontaktu
Britec Electric Co., Ltd.

Osoba kontaktowa: Macy Jin

Tel: 0577-62605320

Faks: 86-577-61678078

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas